https://mtgxuanloc.org/hoat-canh-giang-sinh-2022-word-pdf-va-mp3/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-khoi-thieu-nhi-thang-11-2022-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-khoi-thieu-nhi-thang-10-2022/

https://mtgxuanloc.org/giao-duc-nhan-ban-khoi-thieu-nhi-bai-10-15-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-duc-nhan-ban-khoi-thieu-nhi-bai-1-9-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-khoi-thieu-nhi-thang-09-2022-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-thieu-nhi-thang-2-2022/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-thieu-nhi-chua-nhat-xxiii-xxvi-thuong-nien-b-pdf-word/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-thieu-nhi-chua-nhat-19-22-thuong-nien/

https://mtgxuanloc.org/chau-thieu-nhi-thanh-the-chua-nhat-13-tn-b-chua-nhat-18-tn-b/

https://mtgxuanloc.org/chau-thieu-nhi-mua-thuong-nien-nam-b-ii-iii-iv-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/hoat-canh-giang-sinh-2020/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-song-dao-chuong-trinh-giao-ly-hong-an-gp-xuan-loc/

https://mtgxuanloc.org/do-vui-kinh-thanh/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-them-suc/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-ruoc-le/

ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-3536-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-33-34-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-31-32-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-29-30/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-27-28-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-25-26-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/chuan-bi-cho-viec-ruoc-le-lan-dau/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-1213-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/den-ban-tiec-thanh-bai-20-21/

https://mtgxuanloc.org/den-ban-tiec-thanh-bai-22-23/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-1234-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-24-25-26-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-567-powerpoint/

 

LỚN LÊN TRONG CHÚA THÁNH THẦN

https://mtgxuanloc.org/lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-5-powerpiont/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-6-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-12318313233-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-9-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/6019-2/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-7-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-6-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-1011-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-14-151617-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-192021-powerpoint/

 

SỐNG ĐẠO

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-37-38-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-17-18-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-33-34-35-36-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-29-30-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-21-27-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-ly-song-dao-bai-91011-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-1-8-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-hieu-va-song-phung-vu/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-kinh-thanh/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-song-dao-pdf/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-4243-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-44-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-45-powerpoint/

VÀO ĐỜI

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-bai-5-6-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-ky-nang-song-bai-9-13-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-bai-mo-dau3-4-5-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-bai-1-2-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/ky-nang-song-khoi-vao-doi-bai-mo-daubai-12/

 

https://mtgxuanloc.org/hoi-dong-nghinh-don-anh-long-chua-thuong-xot-21-08-2022/

https://mtgxuanloc.org/chuyen-trao-linh-anh-long-thuong-xot-den-giao-xu-loc-lam-28-08-2022/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-9-2022/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-7-2021/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-01-2021/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-12-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-11-2019/

https://mtgxuanloc.org/hoi-dong-thi-tong-huan-christus-vivit-27-10-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-04/

https://mtgxuanloc.org/25-an-phuc-mung-ngan-khanh-khan-dong-08-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/doi-dong-cam-nhan-ve-ngay-le-khan-lan-dau-10-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/niem-vui-thuoc-tron-ve-chua-hong-an-vinh-khan-hd-mtg-xuan-loc-11-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/truyen-hinh-truc-tiep-thanh-le-hong-an-vinh-khan-hd-mtg-xuan-loc-11-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-07-2019/

https://mtgxuanloc.org/niem-vui-don-nhan-xuong-thanh-song-than-cua-thanh-terexa-hai-dong-giesu/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-08-2019/

https://mtgxuanloc.org/hinh-anh-mung-tan-gia-nhom-daklua-thu-tu-ngay-31-07-2019/

https://youtu.be/07KP78TF8SI

https://mtgxuanloc.org/tam-tinh-tri-an-khai-mac-nam-thanh-ki-niem-350-thanh-lap-dong-men-thanh-gia-10-08-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-09-2019/

https://mtgxuanloc.org/niem-vui-ngay-hop-mat-hiep-hoi-men-thanh-gia-xuan-loc-tai-the-14-09-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-10-2019/

https://youtu.be/3gk_J98cLFE

https://youtu.be/8b5Ml9Yi0Fg

 HỘI DÒNG TĨNH TÂM Đợt I +Đợt II

HÀNH TRÌNH EMMAUS 

HỘI DÒNG THƯỜNG HUẤN

Thứ Hai – Thứ Tư 17-19/06/2019

Chủ đề:         TỰ DO & VÂNG PHỤC

Thuyết Trình Viên: Lm Giuse Vũ Uyên Thi S.J

Giảng viên Triết học Học viện Dòng Tên

Giáo sư Học viện Công Giáo Việt Nam.TĨNH TÂM THÁNG 09 – 2019

Chủ đề: SỐNG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ TRONG CUỘC LỮ HÀNH ĐỨC TIN.

Linh mục hướng dẫn: Đaminh Đinh Viết Tiên O.P

Những bài hát của Sr Trinh Nguyên, sr Hạ Phương MTG Xuân Lộc.https://mtgxuanloc.org/giay-phut-hoi-tam-pdf-mp3-sr-ha-phuong-mtgxl/

Hồi Tâm Bên Chúa – Sr Hạ Phương MTGXL

PDF Bài hát của sr Trinh Nguyên MTGXL

danglen-tn

dangducmenuicui-tn

cochuatrongdoi-tn

camtatinhchua

bantrevaidoi_tn

duongthapgia_-tn

kinhmungmaria-tn

ledangcuocdoi

naohayden

ngankhanh

haytheota

songchungnhan

medangcon-tn

melasaomai

suytonthanhgia_tn 

SUY NIỆM THẬP GIÁ

Hồng ân Vĩnh Khấn 2022

Hồng ân Tiên Khấn, Mừng Kim Khánh, Ngân Khánh Khấn Dòng 2022

Hồng ân Tiên Khấn, Mừng Kim Khánh, Ngân Khánh khấn Dòng 2021

Hồng ân Vĩnh Khấn 2021

Ý Cầu Nguyện và Lời Nguyện Tắt hằng ngày
Tháng Sáu

Việc tôn sùng: Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Điều quyết tâm: Thực hành nhân đức hiền lành.

Lời nguyện tắt: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn khiêm nhường, hiền hậu, quảng đại, bác ái với hết mọi người.

BÀI VIẾT MỚI