NƯỚC THIÊN CHÚA – Suy Niệm Thập Giá Thứ Sáu 07-10-2022
Suy Niệm Thập Giá mtgxuanloc 6 Tháng Mười, 2022

By TT. MTGXL Lc 11,15-26 NƯỚC THIÊN CHÚA Trích đoạn Tin Mừng hôm nay kể một câu chuyện xoay quanh đề tài QUỶ. Chúng còn có tên gọi[...]

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 10 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 2 Tháng Mười, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 10 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Chín, 2022

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN   TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Quách Thị Mầu[...]

KHÔNG CÒN PHÉP LẠ – Suy niệm Thập giá Thứ sáu 30-9-2022
Suy Niệm Thập Giá mtgxuanloc 29 Tháng Chín, 2022

By TT. MTGXL Thứ Sáu, 30.9.2022 TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Lc 10,13-16 KHÔNG CÒN PHÉP LẠ   Đoạn Tin Mừng hôm nay nêu lên ba địa danh, gồm[...]

Bảo vệ: Giáo Dục Nhân Bản – Khối Thiếu Nhi bài 10-15 powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 23 Tháng Chín, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

ƠN GỌI MTG XUÂN LỘC

https://mtgxuanloc.org/thay-goi-em-day-ngay-on-goi-hoi-dong-men-thanh-gia-xuan-loc-24-26-07-2020/

https://mtgxuanloc.org/thu-moi-tham-du-khoa-tim-hieu-on-goi-hoi-dong-men-thanh-gia-xuan-loc-24-26-2020/

https://mtgxuanloc.org/cach-ly/

https://mtgxuanloc.org/tro-ve-doi-dong-tam-tinh-mua-chay-2020/

https://mtgxuanloc.org/nhung-hinh-anh-thanh-tuyen-vien-gioi-thieu-linh-dao-mtg-xuan-loc-ngay-cau-nguyen-cho-on-thien-trieu-tai-giao-xu-thai-an/

https://mtgxuanloc.org/bac-ai-mua-chay-hinh-anh-thanh-tuyen-vien-tham-cac-ba-vien-duong-lao-cay-gao/

 

Nghi Thức Gia Nhập Tập Viện 25-05-2019
Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 25 Tháng Năm, 2019

By TT. MTGXL NĂM HỒNG PHÚC “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây”-  1 Sm 3, 3b-10. 19 Tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa dành cho những tâm[...]

Chúc Mừng Ngày Gia Nhập Tập Viện 24-05-2020
Chúc mừng,Hội Dòng,Ơn Gọi MTGXL mtgxuanloc 26 Tháng Năm, 2020

By TT.MTGXL Vào chiều Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên ngày 24/05/2020, vào lúc 16h30’, nghi thức gia nhập Tập Viện Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc của 6 em[...]

Đôi dòng cảm nhận nhân ngày Gia nhập Tập Viện 24-05-2020
Chia sẻ,Hội Dòng,Ơn Gọi MTGXL mtgxuanloc 25 Tháng Năm, 2020

By TT. MTGXL Mỗi một bước tiến trong ơn gọi đánh dấu sự trưởng thành và lớn lên về đời sống nhân bản, đời sống thiêng liêng và nhất là[...]

MỤC VỤ TÔNG ĐỒ

 

https://mtgxuanloc.org/giao-duc-nhan-ban-khoi-thieu-nhi-bai-1-9-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-khoi-thieu-nhi-thang-09-2022-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-thieu-nhi-thang-2-2022/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-thieu-nhi-chua-nhat-xxiii-xxvi-thuong-nien-b-pdf-word/

https://mtgxuanloc.org/chau-thanh-the-thieu-nhi-chua-nhat-19-22-thuong-nien/

https://mtgxuanloc.org/chau-thieu-nhi-thanh-the-chua-nhat-13-tn-b-chua-nhat-18-tn-b/

https://mtgxuanloc.org/chau-thieu-nhi-mua-thuong-nien-nam-b-ii-iii-iv-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/hoat-canh-giang-sinh-2020/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-song-dao-chuong-trinh-giao-ly-hong-an-gp-xuan-loc/

https://mtgxuanloc.org/do-vui-kinh-thanh/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-them-suc/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-ruoc-le/

ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-3536-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-33-34-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-31-32-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-29-30/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-27-28-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-den-ban-tiec-thanh-bai-25-26-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/chuan-bi-cho-viec-ruoc-le-lan-dau/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-1213-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/den-ban-tiec-thanh-bai-20-21/

https://mtgxuanloc.org/den-ban-tiec-thanh-bai-22-23/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-1234-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-24-25-26-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-den-ban-tiec-thanh-bai-567-powerpoint/

 

LỚN LÊN TRONG CHÚA THÁNH THẦN

https://mtgxuanloc.org/lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-5-powerpiont/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-6-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-12318313233-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-9-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/6019-2/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-7-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-6-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-1011-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-14-151617-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-lon-len-trong-chua-thanh-than-bai-192021-powerpoint/

 

SỐNG ĐẠO

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-37-38-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-17-18-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-33-34-35-36-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-29-30-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-21-27-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-ly-song-dao-bai-91011-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-1-8-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-hieu-va-song-phung-vu/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-kinh-thanh/

https://mtgxuanloc.org/cau-hoi-trac-nghiem-khoi-song-dao-pdf/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-4243-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-44-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-song-dao-bai-45-powerpoint/

VÀO ĐỜI

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-bai-5-6-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-ky-nang-song-bai-9-13-word-pdf/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-bai-mo-dau3-4-5-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/giao-an-giao-ly-khoi-vao-doi-bai-1-2-powerpoint/

https://mtgxuanloc.org/ky-nang-song-khoi-vao-doi-bai-mo-daubai-12/

 

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

https://mtgxuanloc.org/hoi-dong-nghinh-don-anh-long-chua-thuong-xot-21-08-2022/

https://mtgxuanloc.org/chuyen-trao-linh-anh-long-thuong-xot-den-giao-xu-loc-lam-28-08-2022/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-9-2022/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-7-2021/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-01-2021/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-12-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-11-2019/

https://mtgxuanloc.org/hoi-dong-thi-tong-huan-christus-vivit-27-10-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-04/

https://mtgxuanloc.org/25-an-phuc-mung-ngan-khanh-khan-dong-08-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/doi-dong-cam-nhan-ve-ngay-le-khan-lan-dau-10-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/niem-vui-thuoc-tron-ve-chua-hong-an-vinh-khan-hd-mtg-xuan-loc-11-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/truyen-hinh-truc-tiep-thanh-le-hong-an-vinh-khan-hd-mtg-xuan-loc-11-06-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-07-2019/

https://mtgxuanloc.org/niem-vui-don-nhan-xuong-thanh-song-than-cua-thanh-terexa-hai-dong-giesu/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-08-2019/

https://mtgxuanloc.org/hinh-anh-mung-tan-gia-nhom-daklua-thu-tu-ngay-31-07-2019/

https://youtu.be/07KP78TF8SI

https://mtgxuanloc.org/tam-tinh-tri-an-khai-mac-nam-thanh-ki-niem-350-thanh-lap-dong-men-thanh-gia-10-08-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-09-2019/

https://mtgxuanloc.org/niem-vui-ngay-hop-mat-hiep-hoi-men-thanh-gia-xuan-loc-tai-the-14-09-2019/

https://mtgxuanloc.org/thong-tin-thang-10-2019/

https://youtu.be/3gk_J98cLFE

https://youtu.be/8b5Ml9Yi0Fg

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 06 -2019
Chia sẻ,Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 30 Tháng Năm, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

TĨNH TÂM - THƯỜNG HUẤN

 HỘI DÒNG TĨNH TÂM Đợt I +Đợt II

HÀNH TRÌNH EMMAUS 

HỘI DÒNG THƯỜNG HUẤN

Thứ Hai – Thứ Tư 17-19/06/2019

Chủ đề:         TỰ DO & VÂNG PHỤC

Thuyết Trình Viên: Lm Giuse Vũ Uyên Thi S.J

Giảng viên Triết học Học viện Dòng Tên

Giáo sư Học viện Công Giáo Việt Nam.TĨNH TÂM THÁNG 09 – 2019

Chủ đề: SỐNG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ TRONG CUỘC LỮ HÀNH ĐỨC TIN.

Linh mục hướng dẫn: Đaminh Đinh Viết Tiên O.P

Thư Viện Âm Nhạc

Những bài hát của Sr Trinh Nguyên, sr Hạ Phương MTG Xuân Lộc.https://mtgxuanloc.org/giay-phut-hoi-tam-pdf-mp3-sr-ha-phuong-mtgxl/

Hồi Tâm Bên Chúa – Sr Hạ Phương MTGXL

PDF Bài hát của sr Trinh Nguyên MTGXL

danglen-tn

dangducmenuicui-tn

cochuatrongdoi-tn

camtatinhchua

bantrevaidoi_tn

duongthapgia_-tn

kinhmungmaria-tn

ledangcuocdoi

naohayden

ngankhanh

haytheota

songchungnhan

medangcon-tn

melasaomai

suytonthanhgia_tn 

SUY NIỆM THẬP GIÁ

Hồng ân Vĩnh Khấn 2022

Hồng ân Tiên Khấn, Mừng Kim Khánh, Ngân Khánh Khấn Dòng 2022

Hồng ân Tiên Khấn, Mừng Kim Khánh, Ngân Khánh khấn Dòng 2021

Hồng ân Vĩnh Khấn 2021

Ý Cầu Nguyện và Lời Nguyện Tắt hằng ngày
Tháng Mười

Việc tôn sùng:  Đức Mẹ Mân Côi.

Điều quyết tâm: Siêng năng lần hạt.

Lời nguyện tắt: Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cho con yêu mến và siêng năng lần hạt Mân Côi, để con được sống hạnh phúc và bình an.

BÀI VIẾT MỚI