• Địa chỉ : Làng Kơbey, Xã Hơmoong, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kontum.
  •      ĐT:   0260. 221 0715
  • Thành lập tại Giáo họ Kơbey :   ngày  01/08/2007
  • Bổn mạng cộng đoàn :   Thánh Têrêsa HĐ Giêsu – 1/10

Theo lời kêu mời lên đường truyền giáo của Đức Cha Giáo phận Kontum, Chị Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Phượng đã cầu nguyện và họp bàn với Ban Tổng Cố vấn, chị em đã đồng ý mở cộng đoàn truyền giáo tại cùng cao nguyên Kontum. Năm 2007 cộng đoàn Kơbey chính thức thành lập. những chị em tiên phong lên vùng truyền giáo là Chị Phụ trách têrêsa Lại thị Ngọt, chị Anna Vũ Thị Thu Nga và chị Têrêsa Nguyễn Thị Kim Ánh. Là nơi sâu và xa, hoàn toàn là người dân tộc. Chị em hiện diện, học tiếng và đi thăm họ, cùng trồng mì với họ. Vì không có linh mục, nên thời gian đầu chị em không có thánh lễ mỗi ngày, mà chỉ nguyện kinh chung với nhau, sau đó quy tụ anh em dân tộc cùng đọc kinh, và dĩ nhiên đọc tiếng của họ.

Nhờ tinh thần hăng say truyền giáo và sống hòa đồng vui vẻ của chị em, nên cộng đoàn Kơbey đã thu hút được sự thân thiện của đồng bào dân tộc và công việc truyền giáo được dễ dàng hơn.

Công việc tông đồ : chị em dạy giáo lý tân tòng, xưng tội rước lễ, thêm sức và hôn nhân. Chị em thành lập ca đoàn, tổ chức sinh hoạt các đoàn thể.v.v…Chị em cũng lo tìm ân nhân giúp đỡ để làng có một ngôi nhà nguyện cho dân đến nguyện kinh và tham dự thánh lễ. Thường xuyên đi thăm dân làng, nhất là người già cả bệnh tật.