Địa chỉ: 11/8, Khu phố 1, đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM.

Thành Lập tại Giáo xứ Thánh Linh: ngày 17/10/2015