• Địa chỉ : 210 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai
  • Tại Toà Giám Mục Xuân Lộc :   ngày  21/02/2008      
  • Bổn mạng :   Thánh Cêcilia – 22/11

Chị em tham gia một vài công việc chung tại tòa Giám mục như làm chị nuôi, giúp văn phòng và trực điện thoại. Chị em rất hăng say trong công việc chung của Giáo phận mà mình được đảm nhận. Nhất là được sống tại “nôi đức tin” của Giáo phận.