NGÀY SABAT Lc 14,1-6, Suy niệm Thập giá Thứ Sáu 03.11.2023

By TT. MTGXL

  NGÀY SABAT Lc 14,1-6

Trong câu chuyện hôm nay chỉ có một mình Đức Giêsu nói. Dường như tác giả Tin Mừng muốn độc giả để ý điều đó khi kể hai lần rằng những người được hỏi không trả lời: lần thứ nhất họ làm thinh, lần thứ hai họ không thể đáp lại. Họ không có ý kiến, không ngăn cản, không tỏ ý bất bình với người bệnh. Họ để xem Đức Giêsu hành xử thế nào trong ngày Sabat.

Hai câu hỏi của Đức Giêsu có thể được nghe như một sự chất vấn, nhưng cũng có thể được nghe như một sự phân trần. Ngài đã có từ tâm cứu chữa một người thì không lẽ gì lại cố ý khiêu khích, làm bẽ mặt hay tổn thương chủ nhà và những khách mời khác. Hơn nữa, Đức Giêsu cũng không thể vi phạm ngày Sabat nếu không vì một lý do thật chính đáng. Những tình huống tương tự cho chúng ta biết đối với Ngài việc cứu người là quan trọng và phù hợp với tinh thần của luật Sabat.

Dù vậy, Đức Giêsu biết rằng các luật sĩ và nhóm Pharisiêu không đồng quan điểm với mình. Ngài phân trần không phải vì làm sai nhưng vì Ngài quan tâm tới cảm xúc của họ. Có một lời giải thích dù được đón nhận hay không thì vẫn trân trọng người đối diện hơn là làm bất chấp, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù Đức Giêsu đã ở trong tâm thế sẵn sàng chịu thiệt thân Ngài vẫn mong muốn có một cơ hội đối thoại. Tiếc thay! những bất đồng về luật Sabat sẽ trở thành một tội danh khiến Ngài phải chết trên thập giá.

Đừng nghĩ những người Do thái này cố chấp. Thực tế có khi ta còn cố chấp đối với những việc nhỏ nhặt hơn rất nhiều, ví dụ như việc bật tắt quạt trong nhà nguyện chẳng hạn. Không hiếm khi ta nghĩ mình có lý do chính đáng rồi cứ thế làm bất chấp, không một lời giải thích, không một dấu hiệu dò ý, không cần biết ai cảm nhận thế nào.

Thái độ ứng xử của Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta :

1.  Quý mến Ngài hơn.

2. Cảm thấy Ngài gần gũi hơn.

3. Hiểu hơn về con người trọn vẹn nhân tính của Ngài.

Anna Trần Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *