Địa chỉ: Thôn Mỹ Động, Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

Thành Lập tại Giáo xứ Mỹ Động : ngày 15/08/2016

Bổn Mạng : Đức Mẹ Fatima (13/10)