Lời Chủ Chăn 07-2022
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL ‘Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng’ (Mt 11: 28) Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân mến, Một. Trên văn[...]

Lời Chủ Chăn – Tháng 5 – 2022 Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ diệu
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 11 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL ‘Đã Hoàn Tất’ (Ga 19: 30)… ‘Ngày Thứ Nhất Trong Tuần…’ (Ga 20: 1) Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ Diệu Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân[...]

Rip tháng 5 – 2022
Tin tức mtgxuanloc 2 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL THÁNG NĂM   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Phan 22/5/1974 Anna Ng. T.[...]

Lời Chủ Chăn – Tháng 04 – 2022
Giáo hội Việt Nam mtgxuanloc 4 Tháng Tư, 2022

By TT. MTGXL Lời Chủ Chăn – Tháng 4 – Năm 2022 Kinh Nghiệm Tâm Linh Mùa Chay: Đối Diện Bóng Tối và Đối Diện Ánh Sáng Quý Cha và[...]

Lời Chủ Chăn tháng 03 – 2022
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 1 – 2022
Giáo hội Việt Nam mtgxuanloc 4 Tháng Một, 2022

By TT. MTGXL ‘CHÚNG TÔI…NGẮM VINH QUANG NGƯỜI’ (GA 1: 14) Không khí của ‘Lời’ trong Phụng vụ mùa Vọng khơi lên trong tâm trí ta nhiều viễn ảnh êm đềm[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 12 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 8 Tháng Mười Hai, 2021

By TT. MTGXL Lời Chủ Chăn tháng 12 năm 2021[...]

Lời Chủ Chăn tháng 11 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL Lời Chủ Chăn tháng 11 năm 2021.pdf[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 10 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 19 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL ‘Hỡi người của Thiên Chúa…’ Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, ‘… Hỡi người của Thiên Chúa…’ (1Tm 6: 11), lời ngỏ của người cha với[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý Khối Vào Đời Bài 1 – 3 PDF và Word
Tin tức mtgxuanloc 4 Tháng Chín, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]