Bác ái Mùa Chay- Hình ảnh Thanh Tuyển viện Thăm các Bà Viện Dưỡng Lão Cây Gáo

By TT.MTGXL

Trong Tâm tình bác ái Mùa Chay, các em Thanh Tuyển cùng  nhau đến viếng thăm những người bệnh tật và già yếu tại viện Dưỡng Lão ở Cây Gáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *