Rip Tháng 7.2024

By TT. MTGXL

THÁNG BẢY

 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNHHỌ & TÊNQUA ĐỜIGHI CHÚ
TêrêxaHạnh02/7/1965Nhà phước
AnnaPhạm Thị Khiêm12/7/1967
MariaPhạm T.Nha (Thiện)04/7/1973
MariaNguyễn Thị Tĩnh27/7/1975
MariaNguyễn Thị Tê27/7/1977
MariaNg.T. Kiên (Thân)01/7/1983
PhaolôNguyễn Văn Bình01/7/1995TGM SG
AnnaNguyễn Thị Nhuần13/7/1995Hộ tu
AnnaNg.Thị Tứ (Thước)28/7/1996Hộ tu
MariaPh.T. Nguyện (Nguyệt)22/7/2004
AnnaNguyễn Thị Huệ23/7/2007

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *