• Địa chỉ : Ấp Quảng Hoà, Xã Quảng Tiến,Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai.

                         ĐT: 0251 3922 243

  • Thành lập tại giáo xứ Trà Cổ :   ngày  03/11/2002      
  • Bổn mạng cộng đoàn :   Thánh Martinô – 03/11