• Địa chỉ :      1 Cao Bá Quát, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa.
  • ĐT:             0254.  383 9151
  •   Thành lập tại giáo xứ Thủy Giang   :   ngày  15/08/1970
  •   Bổn mạng cộng đoàn :   Mẹ Lên Trời – 15/08

Hồi đó vào ngày 20 tháng 04 năm 1970, cha xứ Thủy Giang là cha Giuse Lộc đã đến Hội dòng gặp Bà Bề trên Têrêsa Đào Thị Phúc, với ý định mời các chị tới xứ lập cộng đoàn và giúp công tác mục vụ tông đồ. Sau khi Bà cùng với Ban Điều hành cầu nguyện và họp bàn rồi đi đến quyết định. Và từ đó cộng đoàn chị em Mến Thánh Giá được thành lập tại giáo xứ Thủy Giang vào 15.08.1970. Nhân sự đầu tiên đến cộng đoàn Thủy Giang gồm có: chị Maria Đoàn Thị Sa, chị Maria Khổng Thị Nhiệm, chị Hiền và chị Têrêsa Phạm Thị Khen.

  • Việc tông đồ của chị em lúc đó là dọn phòng Thánh, trao Mình Thánh Chúa, coi ca đoàn, dạy giáo lý cấp xưng tội lần đầu và thêm sức, tập dâng hoa, cắm bông nhà thờ.
  • Cuộc sống của các chị là dạy học tại trường tiểu học Hải Lộc.

Đến năm 1975 nước nhà hoàn toàn giải phóng, nhiều giáo dân xứ Thủy Giang đi vượt biên. Bà Cúc ở cuối nhà thờ Thủy Giang có ý định đi vượt biên và muốn bán nhà, nên cộng đoàn đã mua và chuyển cộng đoàn từ chỗ cũ sang nơi mới này để chị em gần nhà thờ hơn, đồng thời thuận tiện cho việc mục vụ và việc mở trường sau này nữa. Năm 1978 chị em đã dọn sang nhà mới (cộng đoàn hiện nay).

Vào những năm sau này khi nhà nước cho mở trường mầm non, chị em đã xây một ngôi trường mang tên là “trường Mầm non Hướng Dương”. Chị em trong cộng đoàn giữ vai trò trong ban Giám hiệu của trường, còn giáo viên và nhân viên bảo vệ chị em mời bên ngoài vào cộng tác.

Công việc tông đồ tại giáo xứ Thủy Giang, chị em dạy giáo lý, giáo lý dự tòng,  phụ trách các ca đoàn, tập dâng hoa, hoạt cảnh, trưng bông nhà thờ, trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn phụng vụ và cho bệnh nhân tại gia đình.v.v…