By TT.MTGXL

LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC

Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc bắt nguồn từ một số chị em có lòng yêu mến đời sống tu dòng tụ họp lại từ bốn nhà phước: Nam Am, Liễu Dinh, Kẻ Sặt, Yên Trì, thuộc địa phận Hải Phòng, tuân giữ luật phép nhà phước theo tinh thần Dòng Ba Đaminh, không có lời khấn.

Sau đây là những thời điểm đánh dấu sự phát triển của Hội dòng:

 • 1954: Theo đoàn người di cư vào Nam, các chị đến định cư tại xã Hố Nai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa.
 • 1955- 1956: Khi các dòng nữ di cư thuộc địa phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình bắt đầu cải tổ, một số chị em gia nhập vào các dòng Đaminh, một số chị em cao tuổi quy tụ lại lấy tên gọi là Nhà Phước Hải Phòng. Đức Giám mục Hải Phòng Giuse Trương Cao Đại cử cha Đaminh Nguyễn Đức Duy làm linh hướng Nhà phước với sự chấp thuận của Đức Giám mục Sài Gòn Gioan Baotixita Cassaigne. Bà Têrêsa Đào Thị Phúc được cử làm Bề trên tiên khởi Nhà phước Hải Phòng.
 • 10/06/1959: Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cho phép thành lập Nhà Mẹ tại Giáo xứ Bắc Hải, Hố Nai, Giáo phận Sài Gòn.
 • 22/06/1962: Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm cha Gioakim Nguyễn Hữu Hóa thay cha Đaminh Nguyễn Đức Duy về làm linh hướng Nhà phước Hải Phòng.
 • 15/05/1963: Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chấp thuận cho Nhà phước Hải Phòng được cải tổ theo Giáo luật qua sự giúp đỡ của Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (nay đổi thành Mến Thánh Giá Gò Vấp), với tên gọi là Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng.
 • 30/06/1963: 10 chị em vào lớp tập đầu tiên theo Giáo luật, được huấn luyện tại Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.
 • 01/07/1964: Lớp khấn đầu tiên của Hội dòng Mến Giá Hải Phòng được tổ chức tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.
 • 27/05/1972: Lớp khấn lần đầu và trọn đời được tổ chức lần đầu tiên tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng, Giáo phận Xuân Lộc, do Đức cha Giuse Lê Văn Ấn chủ sự.
 • 30/04/1975: Biến cố thống nhất Đất Nước làm cho Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng lại một lần nữa chao đảo, khó khăn, chị em phải tản mác tìm đến những vùng kinh tế mới để sinh sống bằng công việc nương rẫy.
 • 17/02/1976: Sau 13 năm thành lập, Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng chính thức được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chấp thuận trở thành Hội dòng độc lập, trực thuộc Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, dưới sự điều hành của Mẹ Bề trên Anna Phạm Thị Ry.
 • 04/05/1988: Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng mừng ngân khánh thành lập Hội dòng.
 • 19/03/1990: Kỷ niệm 320 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá, Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, ký nghị định phê chuẩn Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng. Cùng ngày chị Tổng Phụ trách Maria Trần Thị Thiểm ban hành Hiến chương và Nội quy, với thời gian thử nghiệm là 4 năm, sau được gia hạn cho đến năm thứ mười.
 • 21/4/1995: Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc ban Chứng Minh Thư, chứng thực Hội Dòng Mến Thánh  Giá Bắc Hải là Tu Hội Dòng thuộc quyền Giáo phận Xuân Lộc kể từ ngày 17/2/1976, ngày mà Đức Tổng Giám mục Sàigòn Phaolô Nguyễn Văn Bình chấp thuận cho Hội Dòng được tách khỏi Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm Sàigòn và trực thuộc quyền Giáo phận Xuân Lộc.
 • 13/07/1995: Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng được Thánh Bộ Tu sỹ và Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, cho phép đổi tên thành Mến Thánh Giá Bắc Hải- Xuân Lộc.
 • 16/09/1996: Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chấp thuận cho cha Giuse Trần Văn Bình làm linh hướng Hội dòng, thay cha Gioakim Nguyễn Hữu Hóa.
 • 14/09/2000: Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật ký nghị định phê chuẩn Hiến chương cho Hội dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải- Xuân Lộc.
 • 01/10/2000: Chị Tổng Phụ trách Maria Clara Trần Thị Sâm ban hành Hiến chương, đánh dấu thêm một bước tiến mới của Hội dòng.
 • 14/09/2008 kỷ niệm 45 năm Thành lập Hội Dòng
 • 03/05/2010: Hội dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải- Xuân Lộc được Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, cho phép đổi tên thành Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.
 • 14/09/2011 Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Cơ Sở Hội Dòng.
 • 26/04/2013 Thánh Lễ khai mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập Hội Dòng.
 • 01/05/2014 Thánh lễ Bế mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập Hội Dòng.
 • 01/01/2016 Thánh lễ Khánh Thành Tu Viện.
 • Hội dòng qua các nhiệm kỳ:

I       (1956- 1976)  Bà Têrêsa Đào Thị Phúc

II     (1976- 1982)  Mẹ Anna Phạm Thị Ry

III    (1982- 1986)  Mẹ Anna Phạm Thị Ry

IV    (1986- 1990)  Mẹ Maria Trần Thị Thiểm

V      (1990- 1994):  Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Ngượi

VI    (1994- 1998)  Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nguồn

VII    (1998- 2002)   Chị Tổng Phụ trách Maria Clara Trần Thị Sâm

VIII  (2002- 2006)   Chị Tổng Phụ trách Maria Clara Trần Thị Sâm

IX     (2006- 2010)   Chị Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Phượng

X      (2010- 2014):   Chị Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Phượng

XI     (2014- 2018)   Chị Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Phượng

XII   (2018- 2022)    Chị TPT Anna Trần Thị Nguyệt.

XIII   (2022 – 2026)     Chị TPT Maria Chu Thị Nê