Hình ảnh Ban Truyền Giáo thăm Đồng bào Miền Trung

By TT. MTGXL

Sáng Thứ Bảy 31.10.2020, đại diện Hội Dòng, quý chị trong Ban Truyền Giáo cùng với thầy Phêrô Tuân dòng Đức Mẹ người nghèo thuộc Đăng Hà đi thăm và tặng quà một số gia đình nghèo, bệnh nhân, người già tại Gx. Hòa Ninh, hạt Hòa Ninh, Quảng Bình; và cùng với các em thuộc Cát Tiên đến thăm và tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Gx. Vĩnh Phước Gíao Hạt Hòa Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *