• Địa chỉ : Nhà Thờ H’Neng, Tổ dân phố 13, T.T Đăk Đoa, T. Gia Lai.
  •        ĐT:   0269. 383 1515
  • Thành lập tại Giáo họ Phaolô :   ngày  11/08/2008
  • Bổn mạng cộng đoàn :   Thánh Phaolô – 29/06

Năm 2008 cộng đoàn H’neng, là cộng đoàn thứ hai của Hội dòng được thành lập ở Giáo phận Kontum.

Công việc truyền giáo: Hằng ngày các chị vào làng thăm dân, nhất là người già cả bệnh tật. Tổ chức các buổi đọc kinh tối chung với anh chị em trong buông làng (giúp họ tiền xăng để đến tham dự giờ kinh và buổi học giáo lý), dạy giáo lý tân tòng.

Công việc tông đồ : chị em dạy giáo lý xưng tội rước lễ, thêm sức và hôn nhân, phụ trách ca đoàn, tham gia sinh hoạt các đoàn thể.v.v…