•     Địa chỉ : 5 Place Robert Jean de Vogiié

              51200 Eperney – FRANCE.

–   Thành lập tại Giáo xứ Saint Rémi  :   ngày  01/03/2012

–   Bổn mạng cộng đoàn           :   Đức Mẹ Lộ Đức – 11/02

Cộng đoàn Saint Rémi được thành lập tại giáo xứ Eperney thuộc Giáo phận Châlons nước Pháp. Quá trình hình thành cộng đoàn này khá thuận lợi về Giáo quyền cũng như chính phủ của Pháp. Nhìn lại, Hội dòng đều cảm nhận đó là công trình do Chúa quan phòng sắp xếp cho chị em qua sự nâng đỡ trực tiếp của hai Đức cha Giáo phận Xuân Lộc và Châlons.

Đức cha Luois Gilbert, Giám mục Giáo phận Châlons đã nâng đỡ và đón nhận chị em ngay từ những bước đầu, ngài đã can thiệp vào các hồ sơ lo thủ tục cho chị em đến định cư cũng như chuẩn bị cơ sở để cộng đoàn hiện diện. Đặc biệt trong cộng đoàn có phòng nguyện và có Mình Thánh Chúa.

Về đời sống tâm linh, Chị em có cha đến dâng lễ hằng ngày tại cộng đoàn và có ít giáo dân Pháp cùng tham dự thánh lễ. Ngày Chúa Nhật, không có thánh lễ trong cộng đoàn, mà có thánh lễ tại nhà thờ Notre Dame.

Cộng đoàn Saint Rémi hiện diện tại giáo xứ Eperney. Giáo xứ Eperney hiện nay là giáo xứ lớn, bao gồm năm nhà thờ, trước kia các nhà thờ này đều là nhà thờ độc lập của năm giáo xứ, nhưng về sau đã gộp lại và gọi chung là giáo xứ Eperney. Tất cả mọi điều liên quan đến phép đạo, như rửa tội, hôn phối, an táng…của giáo dân (trong năm xứ cũ) đều giải quyết từ văn phòng giáo xứ Eperney.

Tại Giáo xứ Eperney, chị em tham gia những công việc như:

  • Trực điện thoại văn phòng giáo xứ, tiếp đón khách, giúp những đôi chuẩn bị kết hôn làm hồ sơ và thủ tục cần thiết theo phép đạo.
  • Công tác tông đồ: chị em dạy giáo lý xưng tội, thêm sức và giáo lý tân tòng. Trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn phụng vụ vào những ngày đại lễ.
  • Thăm người già, người neo đơn, thăm bệnh nhân ở bệnh viện và giúp họ đi dự lễ Chúa Nhật, đồng hành để giúp đỡ người lớn tuổi và bệnh tật vào những dịp hành hương mà giáo xứ tổ chức.
  • Tổ chức tĩnh tâm cho các em bao đồng theo hình thức hành hương.
  • Tham gia các buổi cầu nguyện Taize chung với giới trẻ hàng tháng.