• Địa chỉ : 14/1, Đường Lồ Ô, Kp Nội Hóa 1, P. Bình An, TT Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

          ĐT: 0274. 3751 686 

  • Thành lập tại giáo xứ An Bình : ngày  30/11/1994      
  • Bổn mạng cộng đoàn           :   Kitô Vua