Nghi Thức Gia Nhập Hiệp Hội MTG Xuân Lộc Tại Thế Giáo Xứ Xuân Trường 04-07-2019

By TT. MTGXL

Nghi thức gia nhập Hiệp Hội MTG Xuân Lộc Tại Thế được cử hành trong thánh lễ ngày 4/7/2019 vào lúc 5g sáng tại nhà thờ Giáo xứ Xuân Trường, do cha chánh xứ Anre Phạm Linh Tiên cử hành, nghi thức gia nhập diễn ra sau bài giảng. Trong bài giảng cha đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc gia nhập HHMTGXLTT cũng như qua thập giá sẽ biến đổi những đau khổ có giá trị cứu rỗi trong niềm tin Kitô Giáo. Nhờ Hiệp hội mỗi người gia nhập sẽ giúp cho bản thân mỗi người có cơ hội thăng tiến bản thân về đời sống tâm linh, chứ không phải tham gia Hiệp hội vì người này hay người khác rủ rê, chạy theo phong trào.

Số hội viên gia nhập là 34 người. Sau thánh lễ các hội viên đã tiến về nhà vòm của cộng đoàn Xuân trường dùng điểm tâm sáng trong tình thân thương và hiệp nhất của gia đình MTG Xuân Lộc.

M. Thanh Mai

Đại Diên HH MTGXL TT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *