Nghi Thức Gia Nhập HH MTG Xuân Lộc Tại Thế Tại Giáo Xứ Sao Mai, Giáo Xứ Thái An, Giáo Xứ Đại Lộ- Đại Lộc và Giáo Xứ Thuận Hòa

By TT. MTGXL

GIÁO XỨ SAO MAI

Thứ Năm ngày 02/5/2019, có 12 hội viên thuộc Giáo xứ Sao Mai chính thức gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Gía Xuân Lộc Tại Thế. Sau nghi thức gia nhập HH MTG Xuân Lộc Tại Thế, Dì Maria Thanh Mai- Đại diện Hiệp Hội cùng các hội viên sốt sắng Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại Nhà nguyện Cộng Đoàn Sao Mai do Dì Phụ trách Cộng Đoàn Sao Mai mở cửa Nhà Chầu.

GIÁO XỨ THÁI AN

Thứ Ba ngày 07/5/2019, tại Giáo xứ Thái An, có 12 hội viên chính thức được gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Gía Xuân Lộc Tại Thế trước sự hiện diện của Dì Maria Thanh Mai- Đại diện HH MTG Xuân Lộc Tại Thế. Sau nghi thức gia nhập có giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

GIÁO XỨ ĐẠI LỘ- ĐẠI LỘC

Thứ Ba ngày 07/5/ 2019 tại Cộng Đoàn Kẻ Sặt (Bông Hồng), nghi thức gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế dành cho 75 hội viên thuộc hai Giáo xứ Đại Lộ (50 hội viên) và Đại Lộc (24 hội viên). Ghi dấu ngày 74 hội viên chính thức gia nhập HH MTG Xuân Lộc Tại Thế là Thánh lễ tạ ơn được cha Chánh xứ Giáo xứ Kẻ Sặt sốt sắng cử hành. Tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã dành cho chúng con.

GIÁO XỨ THUẬN HÒA

Thứ Ba ngày 14/5/2019,  tại Giáo xứ Thuận Hòa, có 22 hội viên chính thức được gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Xuân Lộc Tại Thế trước sự hiện diện của Dì Maria Thanh Mai- Đại diện HH MTG Xuân Lộc Tại Thế. Sau nghi thức gia nhập, có giờ chầu Thánh Thể trọng thể do cha Phêrô Chính- Dòng Thánh Thể cử hành.

 Madalena Rita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *