Lời Chủ Chăn Tháng 8 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 31 Tháng Bảy, 2021

By TT. MTGXL LỜI CHỦ CHĂN THÁNG 8-2021 TRỌNG ĐIỂM LÀM NÊN MỤC TỬ ‘NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC’ Đan Cử Cuộc Đời Thánh Phêrô: Gặp Chúa Phục Sinh  [...]

Rip Tháng 08 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Bảy, 2021

By TT. MTGXL THÁNG TÁM     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Ng.Thị Hồng (Cậy) 29/8/1970 Maria Nguyễn[...]

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 8 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Bảy, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Giáo Án Giáo Lý – Khối Đến Bàn Tiệc Thánh, Bài 14 – 19 powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 28 Tháng Bảy, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý – Khối Đến Bàn Tiệc Thánh, Bài 37 powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 28 Tháng Bảy, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Tâm tình ngày các chị em lên đường phục vụ bệnh nhân covid 19
Hội Dòng mtgxuanloc 28 Tháng Bảy, 2021

By TT. MTGXL Yêu là chết cho người mình yêu Ở nơi xa, tôi đọc được dòng tin TÌNH NGUYỆN VIÊN CÁC TÔN GIÁO LÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN[...]

17 Tình Nguyện Viên lên đường Phục vụ bệnh nhân covid 19
Hội Dòng mtgxuanloc 28 Tháng Bảy, 2021

By TT. MTGXL Khi xưa “Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các[...]