Hồng Ân Vĩnh Khấn 11-06-2022
Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 14 Tháng Sáu, 2022

By TT. MTGXL “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” Hôm qua, Vào lúc 8h30’, Hội dòng Mến Thánh Giá hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng[...]

Hồng Ân Tiên Khấn – Mừng Kim Khánh & Ngân Khánh Khấn Dòng 10 – 06 – 2022
Hội Dòng mtgxuanloc 10 Tháng Sáu, 2022

By TT. MTGXL Cơn mưa hồng ân từ Trời cao đổ xuống, làm dịu mát tâm hồn chúng con, muôn hoa tươi nở, muôn chồi nảy lộc…một bầu khí trong[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi tháng 06 – 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 9 Tháng Sáu, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]