Rip Tháng 08
Chia sẻ,Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Bảy, 2019

THÁNG TÁM    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Ng.Thị Hồng (Cậy) 29/8/1970 Maria Nguyễn Thị Ven 31/8/1976 Hộ[...]

Sinh Hoạt Dự tu MTG Xuân Lộc 22-26/07/2019
Chia sẻ,Hội Dòng,Ơn Gọi MTGXL mtgxuanloc 30 Tháng Bảy, 2019

By TT. MTGXL Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2019- Ngày lễ mừng kính Thánh nữ Maria Madalena. Tin Mừng Thánh Gioan kể lại rằng: “Sáng sớm ngày thứ[...]

Hiện tượng xin ra khỏi Giáo Hội tại Đức
Giáo hội Hoàn Vũ,Tin tức mtgxuanloc 29 Tháng Bảy, 2019

By TT.MTGXL Các vị lãnh đạo Công Giáo và Tin Lành ở Đức bày tỏ đau buồn và quan tâm vì sự kiện trong năm ngoái, 2018, có tới 430[...]

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên C
Lời Chúa mỗi ngày,Suy Niệm Lời Chúa mtgxuanloc 29 Tháng Bảy, 2019

By TT. MTGXL THIÊN CHÚA NHÂN TỪ VÀ KIÊN NHẪN Tin Mừng Mt 13: 36- 43   Trình thuật Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu giải thích[...]

Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Martha 29-07-2019
Chia sẻ,Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 29 Tháng Bảy, 2019

By TT.MTGXL CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Chị Trịnh Thị Hinh – Cđ Giang Điền Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích – Cđ Kẻ Sặt[...]

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên C
Lời Chúa mỗi ngày,Suy Niệm Lời Chúa mtgxuanloc 29 Tháng Bảy, 2019

By TT. MTGXL PHỤC VỤ VÀ TIN TƯỞNG NHƯ MATTA Tin Mừng Mt 13: 31- 35 Lễ Thánh Nữ Matta, chị của Maria và Ladarô, được cử hành tám ngày sau[...]

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên C
Lời Chúa Chúa Nhật,Suy Niệm Lời Chúa mtgxuanloc 27 Tháng Bảy, 2019

By TT. MTGXL KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN  Tin Mừng Lc 11: 1- 13  Thiên Chúa luôn yêu thương con người, dù con người không biết Ngài, dù con người có khước từ[...]

Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh GioaKim và Thánh Anna 26-07-2019
Chia sẻ,Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 25 Tháng Bảy, 2019

By TT.MTGXL CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Chị Tổng Phụ Trách, Chị TCV Trinh, Chị PT nhà Mẫu Tâm, chị Nguyễn Lành, chị Nguyễn Lan, chị Chu Vĩnh, chị Nguyễn Lược, chị[...]

Chúc Mừng Bổn Mạng lễ Thánh Madalena 22-07-2019
Chia sẻ,Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 25 Tháng Bảy, 2019

By TT. MTGXL     CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Chị Trương Ngọc Bích Chị Bích Thuận Chị Ngọc Yến Chị Lêna Trân Chị Hoàng Oanh [...]

Suy Niệm Mầu Nhiệm Thập Giá
Suy Niệm Thập Giá mtgxuanloc 18 Tháng Bảy, 2019

By TT. MTGXL ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG KITÔ SAO? Một trong hai tên gian phi bị treo thập giá cũng nhục mà Người: “Ông không phải là Đấng Kitô[...]