VÌ YÊU, NGƯỜI ĐÃ CHẾT CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG
Suy Niệm Thập Giá hethong 5 Tháng Tư, 2018

“Ngài vẫn yêu thương và yêu thương đến cùng” (Ga 13,1) Trong cuộc sống của con người, không ai có thể sống mà không yêu, và cũng chẳng có niềm[...]