Hồng Ân Vĩnh Khấn 11-06-2022
Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 14 Tháng Sáu, 2022

By TT. MTGXL “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” Hôm qua, Vào lúc 8h30’, Hội dòng Mến Thánh Giá hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng[...]