Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 2 – 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 23 Tháng Hai, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý – Khối Vào Đời bài 5, 6 Powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 23 Tháng Hai, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Bà Cố Maria Bùi Thị Kính
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 3 Tháng Hai, 2022

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]