Rip – Tháng 06 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL THÁNG SÁU     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Đào Thị Tháp 01/6/1968 Catarina Nguyễn[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 06 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Năm, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Lời Chủ Chăn – Tháng 5 – 2022 Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ diệu
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 11 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL ‘Đã Hoàn Tất’ (Ga 19: 30)… ‘Ngày Thứ Nhất Trong Tuần…’ (Ga 20: 1) Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ Diệu Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 05- 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 11 Tháng Năm, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip tháng 5 – 2022
Tin tức mtgxuanloc 2 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL THÁNG NĂM   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Phan 22/5/1974 Anna Ng. T.[...]

Bảo vệ: Thông tin Tháng 5 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 2 Tháng Năm, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]