Lời Chủ Chăn tháng 11 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL Lời Chủ Chăn tháng 11 năm 2021.pdf[...]

Bảo vệ: Thông Tin tháng 11 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip tháng 11 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL THÁNG 11 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Tĩnh 16/11/1970 Anna Tính 16/11/1972 Hộ[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 10 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 19 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL ‘Hỡi người của Thiên Chúa…’ Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, ‘… Hỡi người của Thiên Chúa…’ (1Tm 6: 11), lời ngỏ của người cha với[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý Khối Vào Đời – Kỹ Năng Sống bài 9 – 13 word & Pdf
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 15 Tháng Mười, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Dung
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]