Rip – Tháng 04 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL THÁNG TƯ     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Kính 19/4/1967 Al. Tađêô Lê[...]

Bảo vệ: Thông tin Tháng 04 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Ba, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 3 – 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Lời Chủ Chăn tháng 03 – 2022
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ[...]

Bảo vệ: Thông Tin tháng 3 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 3 -2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL THÁNG BA    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Phạm Thị Khiêm 21/3/1966 Nhà phước Rosa Ngô[...]