Bảo vệ: Thông Tin Hội Dòng Tháng 05-2020
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 30 Tháng Tư, 2020

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 05-2020
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 29 Tháng Tư, 2020

By TT.MTGXL THÁNG NĂM   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Phan 22/5/1974 Anna Ng. T. Tháp[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý- Khối Sống Đạo bài 42,43 powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 28 Tháng Tư, 2020

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Hạnh Thánh Catarina Thành Siêna
Tài liệu mtgxuanloc 28 Tháng Tư, 2020

By TT.MTGXL Thánh CATARINA THÀNH SIENA Đồng Trinh, Tiến Sĩ Hội Thánh (1347-1380) Ngày 29/04 Cartarina đã trải qua tuổi nhỏ thơ ấu bình thường với tính vui đặc biệt[...]

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa Chúa Nhật,Suy Niệm Lời Chúa mtgxuanloc 28 Tháng Tư, 2020

By TT.MTGXL Tin mừng theo thánh Luca. 24, 13-35 Tin Mừng Luca thuật lại hai người môn đệ đang trên đường trở về Emmaus. Họ buồn rầu, thất vọng lê[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý Khối Sống Đạo bài 20, 41 powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 21 Tháng Tư, 2020

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]