Rip Tháng 08 – 2021

By TT. MTGXL

THÁNG TÁM

    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Maria Ng.Thị Hồng (Cậy) 29/8/1970
Maria Nguyễn Thị Ven 31/8/1976 Hộ tu
Maria Nguyễn Thị Hiến 03/8/1991 Bậc hứa
Maria Nguyễn Thị Thành 21/8/1996
Maria Trần Thị Mến (Soi) 28/8/1997
Catarina Nguyễn Thị Nghĩa 30/8/2000
Maria Đoàn Thị Sa 08/8/2006

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *