LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC
Giới Thiệu mtgxuanloc 9 Tháng Ba, 2019

Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc bắt nguồn từ một số chị em có lòng yêu mến đời sống tu dòng tụ họp lại từ bốn nhà phước: Nam[...]