Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 7 – 2022
Hội Dòng mtgxuanloc 12 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL CHẦU THÁNH THỂ (Thiếu nhi) – Tháng 7-2022.pdf THÁNG 7 NĂM 2022 Ngày 3 tháng 7 CHÚA NHẬT XIV MÙA CHAY C – Lc 10,1-12.17-20 Làm dấu[...]

Lời Chủ Chăn 07-2022
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL ‘Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng’ (Mt 11: 28) Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân mến, Một. Trên văn[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 7-2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

“THẦY GỌI EM ĐẤY”Khóa tìm hiểu Ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc 22-24/07/2022
Hội Dòng,Ơn Gọi MTGXL mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL Chủ đề: “THẦY GỌI EM ĐẤY” (Ga 11, 28b)                     Thời gian tổ chức: Từ ngày 22 –[...]

Rip Tháng 07-2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL THÁNG BẢY   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Têrêxa Hạnh 02/7/1965 Nhà phước Anna Phạm Thị[...]