Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý Khối Đến Bàn Tiệc Thánh bài 25, 26 Powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 30 Tháng Ba, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý khối Sống Đạo bài 33, 34, 35, 36 Powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 18 Tháng Ba, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Ông cố Phêrô Nguyễn Thanh Đỉnh
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 4 Tháng Ba, 2021

By TT. MTGXL “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”  (Thánh Phanxicô Assisi) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo[...]