Bảo vệ: Thông Tin Tháng 9 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Tám, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 9 – 2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 30 Tháng Tám, 2021

By TT. MTGXL Chúa Phục Sinh dẫn Giáo hội đi đâu?… về đâu?…           Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, Tôi rất trân trọng mục ‘Lời Chủ Chăn’, là[...]

Rip Tháng 9 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Tám, 2021

By TT. MTGXL THÁNG CHÍN     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Chi 06/9/1966 Maria Hòa 22/9/1967 Hộ tu[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý – Khối Vào Đời Bài mở đầu,3 4, 5 Powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 28 Tháng Tám, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Bà Maria Vũ Thị Khay (Công)
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 27 Tháng Tám, 2021

By TT. MTGXL   Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến Quý Bề trên và chị em Bà MARIA VŨ THỊ KHAY (CÔNG) đã[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể Thiếu Nhi – Chúa Nhật 19 – 22 Thường Niên
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 25 Tháng Tám, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]