Rip Tháng 03 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 28 Tháng Hai, 2021

By TT. MTGXL THÁNG BA  XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Phạm Thị Khiêm 21/3/1966 Nhà phước Rosa Ngô Thị[...]

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 03 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 28 Tháng Hai, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Thánh lễ và Nghi Thức làm phép Tu sở Láng Sen – Gx Môi Khôi – GP Long Xuyên 05-02-2021
Chia sẻ,Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Hai, 2021

By TT. MTGXL Thứ Sáu 05-02-2021  Thánh lễ và nghi thức làm phép Tu Sở Láng Sen – Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. Giáo xứ Môi Khôi –[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể (Thiếu Nhi) 02- 2021
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 8 Tháng Hai, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 02- 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 1 Tháng Hai, 2021

By TT. MTGXL THÁNG HAI                        XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN         TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI[...]