Rip Tháng 01
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Mười Hai, 2019

By TT.MTGXL THÁNG GIÊNG   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Philômêna   (Đào) Vũ Thị Mến 20/01/1958 Nhà Phước Anna  Nguyễn[...]

Bảo vệ: Giáo lý Sống đạo bài 9,10,11 powerpoint
Chia sẻ,Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 26 Tháng Mười Hai, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Chúc mừng Giáng sinh 2019
Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 26 Tháng Mười Hai, 2019

By TT.MTGXL[...]

Cáo Phó- Nữ tu Lucia Phạm Thị Huyền
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 25 Tháng Mười Hai, 2019

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”  (Thánh Phanxicô Assisi) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến quý Bề[...]

Bảo vệ: Đến Bàn Tiệc Thánh – Bài 22, 23
Chia sẻ,Hội Dòng mtgxuanloc 16 Tháng Mười Hai, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần – Bài 5 powerpiont
Chia sẻ,Hội Dòng mtgxuanloc 6 Tháng Mười Hai, 2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]