Rip Tháng 12 – 2020
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Mười Một, 2020

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI HAI  XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Vũ Thị Cậy 24/12/1954 Anna Sê 28/12/1968[...]

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 12- 2020
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 30 Tháng Mười Một, 2020

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Hoạt cảnh Giáng Sinh 2020
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 12 Tháng Mười Một, 2020

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Hình ảnh Ban Truyền Giáo thăm Đồng bào Miền Trung
Hội Dòng,Truyền Giáo mtgxuanloc 11 Tháng Mười Một, 2020

By TT. MTGXL Sáng Thứ Bảy 31.10.2020, đại diện Hội Dòng, quý chị trong Ban Truyền Giáo cùng với thầy Phêrô Tuân dòng Đức Mẹ người nghèo thuộc Đăng Hà[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 12-2020
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 6 Tháng Mười Một, 2020

By TT. MTGXL LỜI CHỦ CHĂN  CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ SỨ MỆNH CỦA LINH MỤC, TU SĨ Quý Cha và quý Tu sĩ rất thân[...]

Sắc lệnh về việc lãnh nhận ơn Toàn xá trong tháng 11/2020
Giáo hội Hoàn Vũ,Tin tức mtgxuanloc 1 Tháng Mười Một, 2020

By TT. MTGXL Toà Ân giải tối cao: Sắc lệnh về việc lãnh nhận ơn Toàn xá trong tháng 11/2020 Năm nay, trong bối cảnh của cơn dịch bệnh “covid-19”, việc[...]

Bảo vệ: Thông tin Tháng 11-2020
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 1 Tháng Mười Một, 2020

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]