Bảo vệ: Chầu Thánh Thể Thiếu Nhi Tháng 05 -2021
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 30 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 05 -2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Tư, 2021

By TT. MTGXL     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Phan 22/5/1974 Anna Ng. T. Tháp[...]

Bảo vệ: Thông Tin Tháng 05 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 30 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

” Hạt Giống Bất Hoại, Lời Hằng Sống” – Lời Chủ Chăn Tháng 05-2021
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 30 Tháng Tư, 2021

By TT. MTGXL Quý Cha và quý Tu sĩ rất thân mến, Mỗi tháng chúng ta có thêm đôi phút tâm linh, cùng chia sẻ với nhau qua ‘Lời Chủ[...]

Bảo vệ: DÂNG HOA – Nữ Vương Gia Đình
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 25 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: DÂNG HOA – Dâng Hoa Kính Mừng
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 25 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Dâng Hoa- Ngàn Hoa Dâng Mẹ
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 25 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể(Thiếu Nhi) Tháng 04- 2021
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 5 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Ông Cố Đaminh Phạm Văn Học
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 5 Tháng Tư, 2021

By TT. MTGXL “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”  (Thánh Phanxicô Assisi) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo[...]

Bảo vệ: VỀ ĐẤT HỨA – Trò chơi khối Đến Bàn Tiệc Thánh
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 1 Tháng Tư, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]