Rip Tháng 8-2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Tám, 2022

By TT. MTGXL THÁNG TÁM XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Ng.Thị Hồng (Cậy) 29/8/1970 Maria Nguyễn Thị Ven[...]

Rip Tháng 07-2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL THÁNG BẢY   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Têrêxa Hạnh 02/7/1965 Nhà phước Anna Phạm Thị[...]

Rip – Tháng 06 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL THÁNG SÁU     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Đào Thị Tháp 01/6/1968 Catarina Nguyễn[...]

Rip – Tháng 04 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL THÁNG TƯ     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Kính 19/4/1967 Al. Tađêô Lê[...]

Rip Tháng 3 -2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL THÁNG BA    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Phạm Thị Khiêm 21/3/1966 Nhà phước Rosa Ngô[...]

Ai Tín – Bà Cố Maria Bùi Thị Kính
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 3 Tháng Hai, 2022

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Rip tháng 01 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Mười Hai, 2021

By TT. MTGXL   THÁNG GIÊNG    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Philomenna Vũ Thị Mến 20/01/1958 Nhà phước[...]

Rip Tháng 12 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Mười Một, 2021

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI HAI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Vũ Thị Cậy 24/12/1954 Anna[...]

Rip tháng 11 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL THÁNG 11 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Tĩnh 16/11/1970 Anna Tính 16/11/1972 Hộ[...]

Ai tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Dung
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]