Rip tháng 01 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Mười Hai, 2021

By TT. MTGXL   THÁNG GIÊNG    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Philomenna Vũ Thị Mến 20/01/1958 Nhà phước[...]

Rip Tháng 12 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Mười Một, 2021

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI HAI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Vũ Thị Cậy 24/12/1954 Anna[...]

Rip tháng 11 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL THÁNG 11 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Tĩnh 16/11/1970 Anna Tính 16/11/1972 Hộ[...]

Ai tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Dung
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Rip Tháng 10 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN   TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Quách Thị Mầu 05/10/1955 Maria[...]

Ai Tín – Ông cố Giuse Phạm Văn Như
Hiệp Thông mtgxuanloc 18 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Ai Tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhớn
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 16 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Ai Tín – Bà cố Maria Lê Thị Nhiệm
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 11 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Ai Tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Khen
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 5 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Rip Tháng 9 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Tám, 2021

By TT. MTGXL THÁNG CHÍN     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Chi 06/9/1966 Maria Hòa 22/9/1967 Hộ tu[...]