Rip Tháng 10 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN   TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Quách Thị Mầu 05/10/1955 Maria[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 10 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 30 Tháng Chín, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Ông cố Giuse Phạm Văn Như
Hiệp Thông mtgxuanloc 18 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

MỘT CÕI “CÔ VI”
Chia sẻ mtgxuanloc 18 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL   “CÔ” ĐẾN TỪ ĐÂU? Thế gian kiệt tác Chúa tôi, Khởi đầu hoàn hảo, ôi thôi tuyệt vời. Con người cùng Chúa dạo chơi, Thân nhau[...]

VÈ THIỆN NGUYỆN
Chia sẻ mtgxuanloc 18 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL VÈ THIỆN NGUYỆN Nghe vẻ nghe ve Nghe vè kể chuyện Chuyện kể thiện nguyện Chẳng mấy dễ dàng Của cải chớ mang Cần nhiều lòng mến[...]

Ai Tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhớn
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 16 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]