Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh GioaKim và Thánh Anna 26-07-2019

By TT.MTGXL

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

  • Chị Tổng Phụ Trách, Chị TCV Trinh, Chị PT nhà Mẫu Tâm, chị Nguyễn Lành, chị Nguyễn Lan, chị Chu Vĩnh, chị Nguyễn Lược, chị PT Hoàng Tấn, chị Cao Thị Liên, chị PT Nguyện, chị Kim Tân, chị Cao Lý, chị Nguyễn Phước, chị Vũ Tuyết (Nữ), chị Kim Liên, chị Xuân Chữ, chị Vũ Hoa, chị Ngọc Lan, chị Trưởng Dung, chị Phạm Hường, chị Lê Đào, chị PT Lộc, chị Phạm Mai, chị PT Thu Nga, chị Phạm Tuyến, chị Lý Bạch Yến, chị PT Nguyễn Sang, chị GSHV Phương Linh, chị Kim Nguyệt, chị Bích Hằng, chị Nguyễn Phượng 2, chị Phụ tá HV Thúy Vân, chị Nguyễn Thủy, chị Nguyễn Loan, chị Hoàng Xuân, chị Kim Anh, chị Thanh Thúy, chị Út Đào, chị Mạc Lan, chị Minh Lý, chị Mỹ Dung, chị Nguyễn Oanh 4, chị Thanh Xuân 3,chị Vũ Nguyệt, chị Trương Đào, chị Kiều Hạnh chị Phạm Tuyền, chị Nguyễn Thanh, chị Kiều Trâm, chị Ngọc Điệp và chị Hoàng Hoan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *