Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên C

By TT. MTGXL

PHỤC VỤ VÀ TIN TƯỞNG NHƯ MATTA
Tin Mừng Mt 13: 31- 35

Lễ Thánh Nữ Matta, chị của Maria và Ladarô, được cử hành tám ngày sau lễ kính Thánh Nữ Maria Mađalêna và đã phổ biến dưới thời Trung Cổ do ảnh hưởng cuốn Các truyền thuyết ở Pronvence. Tuy nhiên thật đáng tiếc vì không có một lễ chung kính ba vị thánh của Bêtania như trong phụng vụ dòng Phan Sinh ở thế kỷ XVIII và trong niên lịch dòng Biển Đức vốn vẫn thường mừng vào ngày 2 tháng Chín.
Quyển Cuộc đời Thánh Nữ Matta (thế kỷ XII) có kể lại một truyền thuyết rằng ba chị em Matta, Maria, Ladarô đã bị người Do Thái tống xuống một chiếc thuyền nhỏ không buồm, nhưng đã lên bờ được ở Marseille và tại đây bà Matta được đặc biệt kính trọng. Còn theo những truyền thuyết khác thì Thánh Nữ Matta đã truyền giáo ở miền Provence và đã giải thoát miền này khỏi một con quái vật tên là Tarasque. Người ta thấy sự tích đó được khắc trong Nhà thờ Thánh Nữ Matta (thế kỷ XII) ở Tarascon.

Bêtania là một làng nhỏ, Chúa Giêsu lâu lâu thường lui tới Bêtania vì có nhà của chị em Matta, Maria và Lagiarô. Những lúc đi đường phục vụ nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu hay ghé thăm gia đình bé nhỏ thân thương này. Sở dĩ Chúa Giêsu yêu mến chị em Matta, Maria và Lagiarô vì gia đình này đã sống thân tình với Chúa, đã biết lắng nghe và thực thi lời của Người. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã có một cảm tình rất đặc biệt đối với gia đình ba chị em Matta. Tin Mừng đã cho thấy Matta đã xuất hiện ba lần trong các trình thuật của các thánh sử. Lần thứ nhất, Matta và em mình là Maria đã đón Chúa vào nhà và mời Ngài dùng bữa tại Bêtania.
Chính Matta đã phục vụ Chúa Giêsu qua các bữa ăn ngon, khi Người đến thăm gia đình Matta. Chúng ta có thể nhận thấy Matta đã phải bận rộn sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các môn đệ của Người như thế nào. Đến nỗi Matta phải xin Chúa Giêsu nhắc cho cô em Maria phụ giúp mình một tay, vì Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo em con giúp con với!” Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc phục vụ dễ thương của Matta. Tuy vậy, Người muốn cho Matta hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện! Chỉ có một chuyện cần mà thôi! Maria em con đã chọn phần tốt nhất!” (Lc 10, 42).
Trước khi làm phép lạ cho Lazarô chết bốn ngày được sống lại, Matta đã tuyên xưng Chúa là con Thiên Chúa (Ga 11, 27). Lời tuyên xưng này thật diệu kỳ, nó giống lời tuyên tín của thánh Phêrô (Mt 16, 16). Do đó, Chúa Giêsu rất yêu thương Matta…Và sau này, chính Maria đã được Chúa trao sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các Tông đồ. Matta còn tuyên tín Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa (Ga 11, 27), trong bữa tiệc sáu ngày trước lễ phục sinh. Cả hai bữa ăn này, Matta rất bận rộn với việc bếp núc để thết đãi Chúa Giêsu và các môn đệ. Maria không hề lo lắng, không hề bận rộn với việc bếp núc, cô cứ lấy thuốc thơm xức cho Chúa và ngồi dưới chân Chúa để nghe Ngài giảng dậy (Lc 10, 39) . Matta vì bối rối, lo cho bữa ăn, cô than phiền Maria, em cô không giúp đỡ cô (Lc 10, 40). Chúa Giêsu không từ chối sự nhiệt thành phục vụ của Matta, nhưng Ngài cũng trách khéo cô là quên phần chính yếu: “nghe lời Ngài giảng dậy và ở bên Ngài” (Lc 10, 41- 42). Chúa mời gọi Matta hãy dẹp bỏ những bận rộn, lo lắng để tâm hồn mình thinh lặng mà lắng nghe lời Ngài và ở bên Ngài như Maria đã chọn phần tốt hơn là lắng nghe lời Chúa và ở gần kề Chúa.
Trang Tin Mừng đọc trong Thánh Lễ (Lc 10, 38- 42) nhắc lại lời Đức Kitô : “Matta, Matta ơi, chị lo lắng, sắp xếp nhiều chuyện. Nhưng duy nhất chỉ có một điều là cần thiết…” Bởi thế, trong lời nguyện tạ lễ, chúng ta xin Chúa “đừng để chúng ta hướng về những gì hay hư nát”. Cũng vậy, bài giảng của Thánh Augustinô và Phụng vụ Bài đọc trích dẫn nhắc nhở chúng ta rằng “lời của Đức Giêsu Kitô mời gọi chúng ta chỉ nhắm một mục đích duy nhất khi chúng ta ngụp lặn giữa bao công việc của trần gian này”.
Điệp ca bài Benedictus : Lạy Chúa, Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã đến trong thế giới này, được trích dẫn từ Phúc Âm Thánh Gioan (11, 27) mà ta có thể đọc trong Thánh Lễ. Những lời này của Thánh Nữ Matta là một lời tuyên xưng đức tin rất vững chắc, đã được Giáo Hội giữ lại trong nghi thức khai tâm kitô giáo cho người trưởng thành và trong phụng vụ lễ tang.

Matta đã có một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa dù rằng em cô là Lazarô đã chết: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy “(Ga 11, 21- 22).
Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” (Ga 11, 23). Cô Matta thưa : “Con biết, em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết” (Ga 11, 24). Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống..” (Ga 11, 25). Matta đã tuyên tín, đã tin vào Chúa và như thế Matta quả xứng đáng vì được chính Chúa Cha mạc khải để bà nói lên lời tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa.

Mừng lễ thánh nữ Matta hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh Matta, ban cho chúng ta sống theo mẫu gương của thánh nữ, luôn ân cần đón tiếp Chúa và sẵn sàng hy sinh phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân. Đón tiếp Chúa bằng việc lắng nghe lời Chúa, suy gẫm và cầu nguyện. Đón tiếp Chúa Giêsu Thánh Thể để có sự sống của Ngài hun đúc tinh thần tông đồ, nuôi dưỡng đời sống đạo. Đón tiếp Chúa với lòng yêu mến chân thành, sẽ giúp chúng ta được gần bên Chúa, gần gũi tha nhân. Đồng thời, theo gương thánh nữ Matta, chúng ta sống đức tin mạnh mẽ giữa những cơn thử thách của cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta cố gắng vượt qua những thử thách hiện tại và hướng đến sự phục sinh vinh quang với Chúa Kitô.

Huệ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *