Ai Tín – Bà cố Maria Lê Thị Nhiệm
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 11 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Bảo vệ: Giáo Án Giáo Lý Khối sống Đạo – Bài 37, 38 powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 11 Tháng Chín, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]