Địa chỉ: Thôn Phú Hiệp 1, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

Thành Lập tại Giáo xứ Phú Hiệp : ngày 28/06/2016