Bảo vệ: Thông Tin tháng 11 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip tháng 11 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL THÁNG 11 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Tĩnh 16/11/1970 Anna Tính 16/11/1972 Hộ[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý Khối Vào Đời – Kỹ Năng Sống bài 9 – 13 word & Pdf
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 15 Tháng Mười, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Dung
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Mười, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Rip Tháng 10 – 2021
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 30 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL THÁNG MƯỜI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN   TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Quách Thị Mầu 05/10/1955 Maria[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 10 – 2021
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 30 Tháng Chín, 2021

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhớn
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 16 Tháng Chín, 2021

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]