Bảo vệ: Câu hỏi trắc nghiệm Khối Khai Tâm(Thủ bản mới)
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 12 Tháng Tám, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 08-2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 8 Tháng Tám, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 8-2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 8 Tháng Tám, 2022

By TT. MTGXL THÁNG TÁM XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Ng.Thị Hồng (Cậy) 29/8/1970 Maria Nguyễn Thị Ven[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 8-2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 8 Tháng Tám, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 7 – 2022
Hội Dòng mtgxuanloc 12 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL CHẦU THÁNH THỂ (Thiếu nhi) – Tháng 7-2022.pdf THÁNG 7 NĂM 2022 Ngày 3 tháng 7 CHÚA NHẬT XIV MÙA CHAY C – Lc 10,1-12.17-20 Làm dấu[...]

Lời Chủ Chăn 07-2022
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL ‘Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng’ (Mt 11: 28) Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân mến, Một. Trên văn[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 7-2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

“THẦY GỌI EM ĐẤY”Khóa tìm hiểu Ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc 22-24/07/2022
Hội Dòng,Ơn Gọi MTGXL mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL Chủ đề: “THẦY GỌI EM ĐẤY” (Ga 11, 28b)                     Thời gian tổ chức: Từ ngày 22 –[...]

Rip Tháng 07-2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 5 Tháng Bảy, 2022

By TT. MTGXL THÁNG BẢY   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Têrêxa Hạnh 02/7/1965 Nhà phước Anna Phạm Thị[...]

Hồng Ân Vĩnh Khấn 11-06-2022
Chúc mừng,Hội Dòng mtgxuanloc 14 Tháng Sáu, 2022

By TT. MTGXL “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” Hôm qua, Vào lúc 8h30’, Hội dòng Mến Thánh Giá hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng[...]