Bảo vệ: Thông tin Tháng 04 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Ba, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 3 – 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Lời Chủ Chăn tháng 03 – 2022
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL Hướng Tới Một Hội Thánh Hiệp Hành Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ[...]

Bảo vệ: Thông Tin tháng 3 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip Tháng 3 -2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 2 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL THÁNG BA    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Anna Phạm Thị Khiêm 21/3/1966 Nhà phước Rosa Ngô[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 2 – 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 23 Tháng Hai, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Bảo vệ: Giáo án Giáo Lý – Khối Vào Đời bài 5, 6 Powerpoint
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 23 Tháng Hai, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Ai Tín – Bà Cố Maria Bùi Thị Kính
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 3 Tháng Hai, 2022

By TT. MTGXL “ChínhThầy là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11, 25) Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh Xin kính báo đến[...]

Lời Chủ Chăn Tháng 1 – 2022
Giáo hội Việt Nam mtgxuanloc 4 Tháng Một, 2022

By TT. MTGXL ‘CHÚNG TÔI…NGẮM VINH QUANG NGƯỜI’ (GA 1: 14) Không khí của ‘Lời’ trong Phụng vụ mùa Vọng khơi lên trong tâm trí ta nhiều viễn ảnh êm đềm[...]