Hồng Ân Tiên Khấn – Mừng Kim Khánh & Ngân Khánh Khấn Dòng 10 – 06 – 2022
Hội Dòng mtgxuanloc 10 Tháng Sáu, 2022

By TT. MTGXL Cơn mưa hồng ân từ Trời cao đổ xuống, làm dịu mát tâm hồn chúng con, muôn hoa tươi nở, muôn chồi nảy lộc…một bầu khí trong[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi tháng 06 – 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 9 Tháng Sáu, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip – Tháng 06 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL THÁNG SÁU     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Đào Thị Tháp 01/6/1968 Catarina Nguyễn[...]

Bảo vệ: Thông tin tháng 06 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 31 Tháng Năm, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Lời Chủ Chăn – Tháng 5 – 2022 Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ diệu
Giáo hội Việt Nam,Tin tức mtgxuanloc 11 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL ‘Đã Hoàn Tất’ (Ga 19: 30)… ‘Ngày Thứ Nhất Trong Tuần…’ (Ga 20: 1) Cuộc Xuất Hành Mới Kỳ Diệu Quý Cha và Quý Tu Sĩ thân[...]

Bảo vệ: Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 05- 2022
Hội Dòng,Tài liệu mtgxuanloc 11 Tháng Năm, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Rip tháng 5 – 2022
Tin tức mtgxuanloc 2 Tháng Năm, 2022

By TT. MTGXL THÁNG NĂM   XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Phan 22/5/1974 Anna Ng. T.[...]

Bảo vệ: Thông tin Tháng 5 – 2022
Hội Dòng,Thông tin mtgxuanloc 2 Tháng Năm, 2022

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.[...]

Lời Chủ Chăn – Tháng 04 – 2022
Giáo hội Việt Nam mtgxuanloc 4 Tháng Tư, 2022

By TT. MTGXL Lời Chủ Chăn – Tháng 4 – Năm 2022 Kinh Nghiệm Tâm Linh Mùa Chay: Đối Diện Bóng Tối và Đối Diện Ánh Sáng Quý Cha và[...]

Rip – Tháng 04 – 2022
Hiệp Thông,Hội Dòng mtgxuanloc 31 Tháng Ba, 2022

By TT. MTGXL THÁNG TƯ     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ Maria Nguyễn Thị Kính 19/4/1967 Al. Tađêô Lê[...]