Chầu Thánh Thể – Thiếu Nhi Tháng 7 – 2022

By TT. MTGXL

CHẦU THÁNH THỂ (Thiếu nhi) – Tháng 7-2022.pdfTHÁNG 7 NĂM 2022

Ngày 3 tháng 7

CHÚA NHẬT XIV MÙA CHAY C – Lc 10,1-12.17-20

 1. Làm dấu
 2. Hát Chúa Thánh Thần
 3. Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa
 4. Hát Thánh Thể mở
 5. Tâm tình đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi đây, trong Bí tích Thánh Thể và trong tâm hồn mỗi chúng con. Chúa đã yêu thương, liên kết và hiệp nhất chúng con trong Bí tích Tình Yêu này. Chúng con xin tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ tình yêu Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Chính sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa làm cho chúng con được bình an, được hạnh phúc và can đảm sống tốt, sống vui mỗi ngày.

Trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh với những ước nguyện và dự tính. Chúng con cũng dâng lên Chúa bổn phận loan báo Nước Thiên Chúa của mỗi Kitô hữu chúng con. Để trong giờ chầu này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con lắng nghe được tiếng Chúa chỉ bảo, giúp mỗi người chúng con có đủ hành trang thực thi sứ vụ của mình. Xin Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng con.

 1. Tin Mừng Lc 10,1-12.17-20

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.  Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, thì trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy nói cho anh em hay: Trong ngày ấy, thành Xơ-đom còn được xử khoan hồng hơn thành đó”. Nhóm Bảy Mươi Hai trở về hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến Danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em. Nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa đã sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng và căn dặn các ông tập trung vào một điều chính yếu là loan báo Triều Đại của Thiên Chúa đã gần tới. Sứ mạng này thật gian khó và đòi hỏi các môn đệ phải đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa.

Lạy Chúa, sứ vụ loan báo Tin Mừng là sứ vụ được trao phó cho mỗi người chúng con khi chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Tuy nhiên, chúng con không biết cách làm thế nào để có thể loan báo Nước Thiên Chúa cho mọi người trong vai trò là một thiếu nhi. Lời Chúa chỉ bảo các môn đệ hôm nay cũng là lời hướng dẫn cho mỗi người chúng con về cách thức thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong vai trò của mình.

Hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng tượng trưng cho những tâm hồn đang khao khát được nhận biết Chúa trong thế giới hôm nay. Và bổn phận đầu tiên của chúng con là hãy cầu nguyện xin Chúa Cha ban cho có nhiều người quảng đại dấn thân      đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những tâm hồn đang khao khát đó.  “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Lạy Chúa, cầu nguyện là việc cần thiết của mỗi Kitô hữu trước khi bắt đầu mọi công việc mà Chúa đã nêu gương và dạy chúng con. Nhất là Chúa luôn yêu thích và lắng nghe lời cầu nguyện đơn sơ của mỗi thiếu nhi chúng con. Thế giới chúng con ngày nay có rất nhiều tệ nạn đã lôi kéo biết bao tâm hồn ngày càng xa rời Chúa, cũng như khiến nhiều người e ngại trong việc nhận biết Chúa, cảm thấy gò bó trong việc thực thi đời sống của một người Kitô hữu. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng con hãy cộng tác với mọi người để loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho những người đang chịu sự ảnh hưởng của những trào lưu xã hội đó. Và Chúa không trao cho chúng con một sứ mạng vượt quá khả năng nhưng Ngài dạy chúng con hãy cầu nguyện thật nhiều cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Cầu nguyện cho những tâm hồn đang khao khát Chúa, đang xa rời Chúa được mau chóng trở về bên Chúa; cầu nguyện cho có nhiều người sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng này.

Bên cạnh lời cầu nguyện, Chúa cũng mời gọi chúng con hãy sống thánh thiện trong môi trường chúng con đang sống, qua việc vâng lời người trên, trung thực trong học tập, hòa đồng với bạn bè, mau mắn giúp đỡ mọi người. Chính đời sống ngoan ngoãn của chúng con là một lời loan báo Tin Mừng thiết thực nhất để mọi người xung quanh có thể nhận biết chúng con là một người Kitô hữu tốt. Từ đó, họ có thể nhận biết Chúa nơi chính sự thánh thiện của chúng con.

Lạy Chúa, khi xưa Chúa đã ban cho các môn đệ bình an của Chúa để các ông can đảm trong sứ vụ. Giờ đây, xin Chúa cũng ban cho chúng con bình an ấy. Khi tâm hồn chúng con tràn đầy bình an và ơn lành của Chúa, chúng con sẽ có thêm lòng tin và xác tín rằng Chúa luôn ở bên và nâng đỡ chúng con trong đời sống, để chúng con vui sống từng ngày hầu loan báo Tin Mừng cứu độ và đem bình an của Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sứ mạng loan báo Tin Mừng hãy còn rất khẩn thiết cho thế giới hôm nay. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ biết siêng năng tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi, để nhờ sức mạnh của Chúa, chúng con nhiệt thành hơn trong việc thực thi sứ mạng tông đồ của mình. Amen.

 1. Hát: Chứng nhân tình yêu (Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới…)
 2. Hát: Này con là đá
 3. Hát: Đây nhiệm tích
 4. Kết thúc


Ngày 10 tháng 7

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C – Lc 10,25-37

 1. Làm dấu
 2. Hát Chúa Thánh Thần
 3. Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa
 4. Hát Thánh Thể mở
 5. Tâm tình đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giây phút này thật hạnh phúc đối với chúng con, vì tràn ngập tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Chúa luôn yêu thương mỗi người chúng con và Ngài đã ẩn mình nơi Bí tích Thánh Thể để cùng đồng hành và nâng đỡ chúng con trên bước đường dương thế. Chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa, cùng dâng lên Chúa niềm tin kính, cậy trông và yêu mến của mỗi người chúng con.

Xin Chúa hãy ở lại với chúng con, soi sáng và sưởi ấm tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhận biết và cảm nếm tình yêu Chúa dành cho mỗi người chúng con. Để rồi từng ngày, chúng con cũng biết yêu thương, quan tâm và nâng đỡ anh chị em đồng loại, và cùng với họ xây dựng Nước Trời tại chính nơi chúng con đang hiện diện.

 1. Tin Mừng Lc 10,25-37

Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” 

Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ    Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu phải làm thế nào để được sự sống đời đời. Chúa đã dùng dụ ngôn người Samari nhân hậu để soi sáng cho nhà thông luật, và rồi chính ông đã khám phá ra được câu trả lời cho mình, là phải có lòng thương xót đối với anh chị em đồng loại.

Người Samari trong dụ ngôn hôm nay được Chúa khen là nhân hậu bởi lòng thương xót của ông đối với người bị nạn bên đường. Trong khi thầy tư tế và thầy Lêvi đã đi qua con đường ấy, đã nhìn thấy người bị nạn và đã dửng dưng trước sự sống chết của người đó, thì người Samari lại nhìn thấu sự cần giúp đỡ của nạn nhân và ông đã chạnh lòng thương. Ngay tức khắc, người Samari đã giúp đỡ người bị nạn bằng những hành động rất cụ thể và ân cần: ông “lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” Hành động của người Samari quả là một hành động rất thiết thực và rất đáng được Chúa khen là nhân hậu.

Lạy Chúa, “Mến Chúa và yêu người” là giới luật Chúa đã dạy chúng con phải thực hành. Việc “mến Chúa” và “yêu người” phải luôn đi đôi với nhau. Điều này không thể tách rời được trong đời sống của người Kitô hữu. Yêu mến anh chị em đồng loại là một minh chứng cho mọi người nhận biết chúng con mến Chúa và thực thi lời Chúa dạy. Như thánh Gioan Tông đồ đã viết: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Lạy Chúa, giới luật yêu thương là điều kiện duy nhất để chúng con đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Trong cuộc đời trần thế, chính Chúa đã dạy các môn đệ và nêu gương cho các ông về một đời sống yêu thương. Chúa chạnh lòng thương khi thấy đám đông dân chúng bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt và Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ; Chúa chạnh lòng thương trước những bệnh hoạn tật nguyền trong dân và Ngài đã chữa lành họ; Chúa chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ của bà góa thành Naim vì mất con trai và Ngài đã làm cho cậu bé sống lại.

Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng con ra đi thực thi lòng bác ái như Chúa đã mời gọi ông thông luật “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” Hãy yêu người như Chúa yêu, biết chạnh lòng thương trước những hoàn cảnh khó khăn, trước những người đang cần chúng con giúp đỡ bằng những công việc rất nhỏ bé và cụ thể của thiếu nhi chúng con như: chăm sóc ông bà lớn tuổi, phụ giúp việc nhà, giúp đỡ nhau trong học tập, nâng đỡ những bạn yếu… Chỉ những công việc nhỏ bé đó của chúng con khi được làm trong vui tươi cũng là dấu chỉ của tình yêu thương lớn lao chúng con dành cho Chúa và cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con có được một trái tim nhân hậu và biết cảm thương giống Chúa, để chúng con có thể trở thành một thiếu nhi nhân hậu, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân bằng tình yêu mà Chúa muốn, để thế giới chúng con đang sống ngày càng trở thành một thế giới tình thương. Amen.

 1. Hát: Luật yêu thương (Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời…)

Hay: Đâu có tình yêu thương

 1. Hát: Này con là đá
 2. Hát: Đây nhiệm tích
 3. Kết thúc


Ngày 17 tháng 7

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C – Lc 10,38-42

 1. Làm dấu
 2. Hát Chúa Thánh Thần
 3. Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa
 4. Hát Thánh Thể mở
 5. Tâm tình đầu

“Một ngày qua bao vất vả nhọc nhằn,

con cái Chúa cần nghỉ ngơi dưỡng sức”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau một ngày sống năng động trong học tập, vui chơi và làm việc, chúng con thật hạnh phúc vì có một khoảng thời gian yên tĩnh được gặp gỡ thân tình với Chúa qua Thánh lễ, được gần kề Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, được chiêm ngắm Chúa đang hiện diện trên bàn thờ giây phút này đây. Chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa, cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong ngày sống.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã dạy hai chị em cô Matta phương cách sống tốt và đẹp lòng Chúa, thì trong giờ phút hiện diện bên Chúa đây, xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Người soi sáng, mở lòng, mở trí giúp chúng con lắng nghe được tiếng Chúa cũng đang hướng dẫn và dạy dỗ chúng con biết sống sao để trở nên một thiếu nhi ngoan ngoãn và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy nói vì chúng con đang chăm chú lắng nghe.

 1. Tin Mừng Lc 10,38-42

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mat-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mat-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mat-ta! Mat-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

 

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa vào nhà cô Matta, và hai chị em Matta đã đón tiếp Chúa theo cách riêng của mỗi người. Cô Matta chọn cách lo việc phục vụ, còn cô Maria chọn cách ngồi bên chân Chúa để nghe Chúa nói. Cả hai việc đều tốt, nhưng khác nhau ở chỗ là cô Matta đã quá lo lắng bận rộn với công việc, và Chúa đã nhắc Matta là quá băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện mà quên đi sự cần thiết là ở bên Chúa để lắng nghe lời Chúa.

Lạy Chúa, qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa không bác bỏ việc phục vụ của cô Matta, bởi phục vụ là một điều kiện cần thiết mà Chúa đã nêu gương cho chúng con Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng con phải biết cách sắp xếp hài hòa giữa công việc phục vụ và việc lắng nghe lời Chúa, chứ đừng quá mải mê với công việc mà quên mất một điều cần thiết nhất là nghe tiếng Chúa.

Các thánh sử Tin Mừng đã mô tả cho chúng con về một ngày sống của Chúa. Chúa cũng hoạt động và phục vụ cả ngày qua việc đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tuy nhiên, dù bận rộn vất vả đến đâu, Chúa vẫn xếp giờ vào nơi thanh vắng cầu nguyện cùng Chúa Cha, khi sáng sớm tinh sương hoặc lúc đêm về. Để trong mỗi công việc, Chúa luôn làm theo ý Chúa Cha hướng dẫn.

Hôm nay, Chúa dạy chúng con rằng: mỗi người đều có phận vụ riêng của mình và phải thi hành thật tốt trong từng ngày sống khi biết kết hợp hài hòa phận vụ đó với việc đạo đức thiêng liêng. Đối với thiếu nhi chúng con, phận vụ của chúng con là sống ngoan ngoãn trong gia đình, trong xứ đạo; là chăm chỉ học kiến thức tại trường và học biết về Chúa. Và những phận vụ chúng con đang thi hành hằng ngày đó chỉ trở nên tốt khi chúng con biết sống đẹp ý Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa mỗi khi chúng con ăn uống, vui chơi và làm việc. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan sắp xếp công việc học tập và vui chơi của mình để chúng con luôn dành thời gian đến gặp gỡ Chúa nơi các Thánh lễ, các giờ Chầu Thánh Thể, học giáo lý, trong các giờ kinh gia đình… Chúng con tin rằng những giây phút gác bỏ mọi chuyện để ngồi bên Chúa như cô Maria, chúng con sẽ nghe được những lời Chúa dạy bảo, giúp chúng con sống sao cho xứng đáng là một thiếu nhi Thánh Thể của Chúa. Những khi gần kề và cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng con và gia đình chúng con được nhiều ơn lành, nhất là ơn bình an và hạnh phúc trong từng ngày sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con muốn được sống bên Chúa để Chúa cùng sống với chúng con trong cuộc đời. Amen.

 1. Hát: Con đường bé nhỏ – Phanxicô (Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường…)
 2. Hát: Này con là đá
 3. Hát: Đây nhiệm tích
 4. Kết thúc


Ngày 24 tháng 7

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C – Lc 11,1-13

 

 1. Làm dấu
 2. Hát Chúa Thánh Thần
 3. Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa
 4. Hát Thánh Thể mở
 5. Tâm tình đầu

Lạy Chúa, giữa những công việc học tập, lao động và vui chơi của một ngày sống thì giây phút được hiện diện và gần kề bên Chúa đây thật thanh thản và tràn ngập niềm vui. Thanh thản vì chúng con không phải bận tâm về công việc, về học tập; và tràn ngập niềm vui vì chúng con được cùng nhau hân hoan hát ca chúc tụng Chúa và được lắng nghe lời Chúa dạy bảo. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa, cùng dâng lên Chúa tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa đều đang hiện diện cách nhiệm mầu nơi thánh đường, và Chúa luôn mong chờ chúng con đến thưa chuyện với Chúa, đến kể cho Chúa nghe những câu chuyện trong ngày sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con là những thiếu nhi Thánh Thể của Chúa biết siêng năng tìm đến cầu nguyện với Chúa, để chúng con lãnh nhận được nhiều ơn Chúa ban giúp chúng con sống tốt, sống ngoan giữa đời.

 1. Tin Mừng Lc 11,1-13

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

“Lạy Cha , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Đại Cha mau đến,

xin Cha cho chúng con

ngày nào có lương thực ngày ấy;

xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được’? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”.

Suy niệm

Hôm nay, để đáp lại ước muốn của các môn đệ, Chúa đã dạy các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Và Chúa cũng nhắc nhở các ông hãy siêng năng và kiên trì cầu nguyện thì chắc chắn sẽ được nhận lời. “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”

Lạy Chúa, xã hội chúng con ngày càng phát triển thì càng làm chúng con cảm thấy khó sắp xếp thời gian ổn thỏa cho việc học ở trường, học thêm, vui chơi, phụ giúp gia đình… Từ đó khiến chúng con xao lãng trong bổn phận của một thiếu nhi Thánh Thể đối với Chúa. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay là một hình ảnh rất đẹp và là một tấm gương sáng cho mỗi người chúng con. Khi các môn đệ thấy ông Gioan Tẩy Giả dạy cho học trò của ông cầu nguyện, thì các môn đệ cũng mong muốn được biết cách cầu nguyện và các môn đệ đã đến xin điều đó với Chúa “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Chúa đã nhận thấy những khát mong thánh thiện của các môn đệ và Ngài đã dạy các ông cách cầu nguyện thân tình và trực tiếp với Chúa Cha.

Nhìn lại bản thân mình, chúng con cảm thấy hổ thẹn vì chúng con chưa sống xứng đáng là một người con ngoan của Cha trên trời. Bởi chúng con chưa thật sự khao khát một đời sống thánh thiện như các môn đệ xưa: chúng con chưa khao khát việc cầu nguyện với Chúa Cha, nên nhiều khi vì việc này, việc kia mà chúng con dễ dàng bỏ bê đời sống cầu nguyện, không tìm đến gặp gỡ Chúa nơi Thánh lễ; nhiều lúc vì ngại với bạn bè mà chúng con không dám làm dấu và cầu nguyện trước khi ăn hay trước khi học tập.

Lời Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy các môn đệ cũng như dạy mỗi người chúng con hôm nay, là một lời cầu nguyện rất đơn giản, dễ nhớ và bao gồm đầy đủ mọi điều chúng con nên cầu xin với Chúa Cha. Có thể nhiều khi chúng con không biết cách cầu nguyện và không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha trên trời, thì Kinh Lạy Cha là một lời kinh tốt nhất giúp chúng con thưa chuyện với Chúa Cha một cách thân tình như những người con.

Lạy Chúa, xin khơi dậy những ước muốn thánh thiện trong lòng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được đời sống cầu nguyện thật cần thiết đối với chúng con, để chúng con không bao giờ để cho những công việc khác chiếm mất thời gian của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha mỗi khi chúng con khởi đầu ngày sống hay khởi đầu một công việc nào đó, để dâng lên Chúa công việc chúng con sắp làm và xin Chúa chúc lành cho mỗi công việc của chúng con, bởi chúng con luôn tin tưởng vào lời Chúa đã hứa “hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đồng hành và giúp chúng con can đảm sống theo lời Chúa dạy. Amen.

 1. Hát: Chúng con cần đến Chúa (Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư…)
 2. Hát: Này con là đá
 3. Hát: Đây nhiệm tích
 4. Kết thúc


Ngày 31 tháng 7

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 12,13-21

 

 1. Làm dấu
 2. Hát Chúa Thánh Thần
 3. Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa
 4. Hát Thánh Thể mở
 5. Tâm tình đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được cùng nhau hiện diện bên Chúa, chúng con thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được Chúa yêu thương, như chính Chúa đã nói với các tông đồ: “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, tri ân, tâm tình thờ kính, mến yêu của mỗi người chúng con, vì Chúa đã yêu thương ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn xác và đặc biệt đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan để hiểu rằng Chúa đã yêu thương chúng con như thế nào, để chúng con biết đáp đền lại tình yêu của Chúa sao cho xứng đáng. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con và tất cả các bạn thiếu nhi Thánh Thể ở khắp nơi biết siêng năng tham dự Thánh lễ, siêng năng cầu nguyện. Xin Chúa cũng ban cho cha xứ, cho quý dì, cho ông bà, cha mẹ và các anh chị giáo lý viên kính yêu của chúng con ơn bình an, thật nhiều sức khỏe và khôn ngoan, để có thể hướng dẫn chúng con ngày một lớn khôn hơn.

 1. Tin Mừng Lc 12,13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng thuật lại chuyện một người kia chạy đến với Chúa và xin Chúa đứng ra phân xử việc chia gia tài của anh em ông. Chúa đã mượn hành động của người đó để kể một dụ ngôn về ông phú hộ khờ dại, vất vả lo tích trữ của cải đời này nhưng vào giờ chết lại uổng công, để dạy các môn đệ rằng của cải trần gian không làm cho con người giàu có trước mặt Thiên Chúa, vì vậy hãy khôn ngoan để biết tích trữ những thứ có thể mua được Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa dạy chúng con nhận biết rằng hạnh phúc của con người không phải là có nhiều của cải ở đời này. Vì của cải trần thế thì mau qua và không thể mua được sự sống đời đời. Đến lúc chết đi, chúng con cũng chẳng thể mang theo tiền, quần áo đẹp hay những thứ đắt giá. Nhưng hạnh phúc Nước Trời chỉ được dành tặng cho những ai có những đức tính tốt và sống tốt giữa đời mà thôi. Vì nhân đức và gương sáng thì luôn tồn tại và theo con người vào Nước Trời mai sau.

Chúa ơi, nhiều lúc chúng con cũng khờ khạo như người phú hộ kia, tìm sự bảo đảm cho cuộc sống của mình bằng cách mải mê tích góp thật nhiều tiền của, thật nhiều đồ dùng cho thân xác mà quên đi những cố gắng sống tốt, làm nhiều việc lành, tập luyện nhân đức để chăm lo và trang điểm cho linh hồn của mình. Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng con khỏi những đam mê chăm chút cho thân xác và hưởng thụ cách quá đáng. Nhưng biết chăm sóc thể xác và nuôi dưỡng tâm hồn cách hài hòa để không những chúng con có thể sống đẹp, sống vui mà còn sống thánh thiện trong môi trường chúng con đang sống và học tập.

Lạy Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Xin dạy chúng con biết khôn ngoan sáng suốt khi sử dụng những ân huệ Chúa ban là sức khỏe, thời gian, những tài năng và tất cả những gì chúng con đang có để mua lấy sự sống vĩnh cửu mai sau. Chúng con tin rằng mỗi khi chúng con sống tốt vai trò của mình là một người con ngoan trong gia đình, một thiếu nhi nhiệt thành trong giáo xứ qua những hành động giúp đỡ và yêu thương mọi người thì chúng con đang tích trữ cho mình những bó hoa thiêng liêng để tô điểm cho linh hồn chúng con ngày càng giàu có và xinh đẹp trước mặt Chúa, hầu mai sau chúng con hạnh phúc được Chúa gọi vào hưởng vinh quang Nước Chúa muôn đời. Amen.

 1. Hát: Cho con khát khao (Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm…)
 2. Hát: Này con là đá
 3. Hát: Đây nhiệm tích
 4. Kết thúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *