“THẦY GỌI EM ĐẤY”Khóa tìm hiểu Ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc 22-24/07/2022

By TT. MTGXL

Chủ đề: “THẦY GỌI EM ĐẤY” (Ga 11, 28b)                    

Thời gian tổ chức: Từ ngày 22 – 24/07/2022
Địa điểm: Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
Địa chỉ: Số 434, Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 8, Phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Thời gian đăng kí: 04/07/2022 đến ngày 20/07/2022
Hãy liên lạc với chúng tôi:  Email: bvhthanhtuyenmtgxl@gmail.com 
                                              Facebook: Thanh Tuyển Viện Mến Thánh Giá Xuân Lộc
                                              Số ĐT: 0774934049 ( Dì Đặc Trách Thanh tuyển)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *