Rip Tháng 9 – 2021

By TT. MTGXL

THÁNG CHÍN

    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ
Anna Chi 06/9/1966
Maria Hòa 22/9/1967 Hộ tu
Maria Đỗ Thị Châm 29/9/1979
Anna Phạm Thị Ngọt 29/9/1979
Maria Nguyễn Thị Lệ 29/9/1979
Anna Nguyễn Thị Thủy 29/9/1979
Maria Trần Thị Ry 28/9/1981
Maria Đào Thị Tiến 14/9/1984
Anna Đào Thị An (Khen) 05/9/1996
Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền 05/9/1973 Gíam Mục  Sài Gòn
Maria Nguyễn Thị Mến(Sự) 22/9/2020  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *